a


El Nº 6 de la nostra revista Preving Amb tu ja és aquí!


En aquest número podràs veure alguns dels canvis més importants que hem viscut en Grup Preving en els últims mesos.

Blog Actualitat Prevenció de Riscos Laborals

Subscriu-te al nostre blog

Riscos laborals i autònoms. Legislació

Riscos laborals i autònoms. Legislació

Els treballadors autònoms amb treballadors al seu càrrec també estan obligats a complir amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Una missió que té l'objectiu de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu lloc de treball i que ocupin les seves activitats sense riscos. Què consideracions generals han de tenir en compte d'acord a l'actual legislació?

Serveis Tria el teu pla