a

El coronavirus es compon d'una càpsula i una molècula d'ARN a l'interior. L'ARN és informació genètica extreta de el propi virus, li explica a el mateix com produir cada un dels seus components. Un dels principals principis de la vacuna és l'ARN missatger, aquest li dóna la informació suficient a el cos perquè reaccioni davant de futures invasions, sense necessitat d'inocular el virus com altres tipus de vacunes. Quan algú es vacuna, a través de la informació d'aquest ARNm se li proporciona a el cos les instruccions necessàries perquè les cèl·lules generin la gran proteïna "espiga" del coronavirus també anomenada com glicoproteïna S que fa servir la SARS COV 2 .D'aquesta manera estaríem immunitzats i llestos per produir armes (anticossos, limfòcits de memòria, etc.) en la lluita contra el virus. El fràgil ARNm necessita ser transportat en una partícula de capa lipídica (greixos i sucres) per protegir-lo de l'exterior i poder introduir-se en les cèl·lules de el cos, aquest és el motiu pel qual s'ha de conservar a temperatures de -70º C. Per tant la vacuna de la Covid19 no conté virus vius atenuats derivats de la SARS-CoV-2, per tant, les persones que les rebin no s'infectaran causa de la vacuna.Ara que ja saps molt més sobre la vacuna, pots compartir aquesta informació amb tots els que tinguin dubtes sobre ella. La vacunació és molt important per poder immunitzar la població i acabar amb aquest virus. Junts ho aconseguirem! #Yomevacuno