a

Acceso a tienda

Contacto

Aitaly: transformant la Prevenció de Riscos Laborals amb Intel·ligència Artificial Especialitzada

9 January 2024

En un entorn laboral en constant transformació, la seguretat i salut dels treballadors són pilars fonamentals per al benestar integral de qualsevol empresa. En aquest context, Aitaly emergeix com una eina revolucionària en el camp de la Prevenció de Riscos Laborals, oferint un enfocament especialitzat recolzat per intel·ligència artificial avançada.

Així, desvetllem el primer esglaó del nostre Ecosistema de Salut Digital, marcant l’inici d’un univers integral enfocat en la salut i benestar ple de les persones.

Què és Aitaly?

Aitaly no és simplement un assistent virtual; és un aliat estratègic en la gestió proactiva de la seguretat i salut laboral. Aquest innovador sistema s’especialitza a proporcionar informació precisa i assessorament detallat sobre normatives, pràctiques segures en l’entorn de treball, i estratègies per prevenir riscos laborals. En centrar-se en la Prevenció de Riscos Laborals, Aitaly es converteix en un recurs valuós per a empreses que busquen garantir un ambient de treball segur i saludable.

En què està basat aquest sistema?

Aitaly es nodreix de coneixements especialitzats en Prevenció de Riscos Laborals. Utilitza dades actualitzades sobre normatives, millors pràctiques, equips de treball, productes químics i estratègies de gestió per proporcionar respostes precises i adaptades a les necessitats específiques de cada usuari. La traçabilitat de cada resposta s’assegura mitjançant la inclusió de referències legals, proporcionant una validació tangible de la qualitat de la informació oferta.

Com s’utilitza?

La simplicitat d’ús d’Aitaly destaca la seva accessibilitat. Formular preguntes o exposar situacions relacionades amb la Prevenció de Riscos Laborals és tot el que es necessita per obtenir respostes detallades. Des de mesures preventives per treballar amb maquinària pesant fins a la normativa específica en el sector de la construcció, Aitaly guia els usuaris amb orientació pràctica, sempre recolzada per informació actualitzada i referències legals perquè l’usuari validi la qualitat i traçabilitat d’aquesta.

Alguns exemples de preguntes que li pots fer a l’assistent poden ser:

 • Com s’ha de fer una avaluació de riscos laborals?
 • Quina formació en prevenció de riscos laborals han de rebre els treballadors?
 • Quina normativa regula la prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció?

Avantatges d’Aitaly: especialització i eficiència

Aitaly, en estar especialitzat en Prevenció de Riscos Laborals, ofereix una sèrie d’avantatges específics en comparació amb un model d’intel·ligència artificial de propòsit general com GPT (Generative Pre-trained Transformer):

 1. Especialització: Aitaly s’enfoca exclusivament en Prevenció de Riscos Laborals, oferint respostes i recomanacions adaptades al camp específic, proporcionant informació més rellevant i precisa per a professionals i empreses interessades en aquesta àrea.
 2. Actualització normativa: Aitaly té coneixements actualitzats sobre la legislació i normatives específiques de seguretat i salut en el treball, la qual cosa és essencial per garantir el compliment legal i evitar sancions.
 3. Terminologia tècnica: Utilitza terminologia i conceptes específics del sector, la qual cosa facilita la comunicació amb professionals de la prevenció de riscos i millora la comprensió de les matèries tractades.
 4. Enfocament pràctic: Aitaly pot oferir guies i consells pràctics per a la implementació de mesures preventives, avaluacions de risc i formació en seguretat laboral, la qual cosa pot ser més útil per a les empreses que un model generalista.
 5. Contextualització: Aitaly pot proporcionar respostes que consideren el context específic de la indústria o sector de l’empresa, la qual cosa és cabdal per a una prevenció de riscos efectiva i personalitzada.
 6. Integració de dades: Pot integrar i analitzar dades específiques de l’entorn laboral per oferir recomanacions basades en situacions reals i concretes.
 7. Orientació específica: Aitaly pot guiar les empreses en la creació de programes de prevenció de riscos laborals, ajudant a identificar prioritats i a desenvolupar estratègies d’intervenció adequades.
 8. Suport continu: Ofereix suport continu i especialitzat, la qual cosa pot ser especialment valuosa per a petites i mitjanes empreses que no compten amb un departament de prevenció de riscos propi.
 9. Traçabilitat: Ofereix la informació exacta de les referències legals utilitzades en la generació de la resposta, oferint la tranquil·litat a l’usuari de com s’ha compost la resposta.

 

 

En resum, l’avantatge principal d’Aitaly enfront d’un model d’IA de propòsit general com a GPT és la seva especialització i adaptació a les necessitats concretes de la Prevenció de Riscos Laborals, la qual cosa permet oferir un servei més enfocat i eficient en aquest àmbit.

Aitaly en el Ecosistema de Salud de Vítaly

La integración de Aitaly en el Ecosistema de Salud Digital de Vitaly es estratégica y significativa. Al enfocarse en la Prevención de Riesgos Laborales, Aitaly complementa la misión de Vitaly al contribuir a la creación de un entorno laboral seguro y saludable, impactando de forma positiva en la salud física y mental de las personas trabajadoras. Esta inclusión facilita:

 • Promover una cultura de seguridad: fomenta una cultura de prevención y seguridad en el trabajo, crucial para el bienestar integral de los trabajadores.
 • Prevención integral: aborda la salud de manera integral, incluyendo la prevención de riesgos laborales como parte de un enfoque holístico de la salud.
 • Gestión de riesgos: ayuda a las empresas a gestionar los riesgos laborales de manera efectiva, reduciendo la incidencia de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.
 • Educación y formación: ofrece conceptos sobre cómo llevar a cabo la formación específica en materia de prevención de riesgos para cada puesto de trabajo promocionando la seguridad y salud laboral.
 • Cumplimiento normativo: asegura que las empresas cumplan con la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que es un aspecto legal y ético importante.

Aitaly a l’Ecosistema de Salut de Vítaly

La integració d’Aitaly en l‘Ecosistema de Salut Digital de Vitaly és estratègica i significativa. En enfocar-se en la Prevenció de Riscos Laborals, Aitaly complementa la missió de Vitaly en contribuir a la creació d’un entorn laboral segur i saludable, impactant de forma positiva en la salut física i mental de les persones treballadores. Aquesta inclusió facilita:

 • Promoure una cultura de seguretat: fomenta una cultura de prevenció i seguretat en el treball, cabdal per al benestar integral dels treballadors.
 • Prevenció integral: aborda la salut de manera integral, incloent-hi la prevenció de riscos laborals com a part d’un enfocament holístic de la salut.
 • Gestió de riscos: ajuda les empreses a gestionar els riscos laborals de manera efectiva, reduint la incidència de lesions i malalties relacionades amb el treball.
 • Educació i formació: ofereix conceptes sobre com dur a terme la formació específica en matèria de prevenció de riscos per a cada lloc de treball promocionant la seguretat i salut laboral.
 • Compliment normatiu: assegura que les empreses compleixin amb la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa és un aspecte legal i ètic important.

On pots trobar Aitaly?

Aitaly es troba dins de l’accés a Acércate Empresas, dirigit a totes les nostres empreses clients, i ben aviat estarà dins de Vítaly Workspace. Aquesta integració proporciona a les empreses una eina essencial per enfortir els seus programes de prevenció de riscos laborals, contribuint així a un entorn laboral més segur, saludable i productiu.

Aitaly emergeix com un referent en la Prevenció de Riscos Laborals, marcant la pauta per a la integració exitosa d’intel·ligència artificial especialitzada en la promoció de la salut i seguretat en el treball. La seva inclusió en l’Ecosistema de salut de Vitaly reflecteix un compromís genuí amb el benestar integral dels treballadors i l’èxit sostenible de les empreses.

Manté el teu equip en un entorn laboral segur!

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

  Icono WhatsApp