a

Acceso a tienda

Contacto

El Gobierno llança una guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront del COVID-19

24 April 2020

Amb la publicació el dia 11 d’abril de la Guia de bones pràctiques en els centres de treball  per part de la Moncloa, el Gobierno pretén aportar una eina de cara a la reincorporació dels treballadors als centres de treball.

La guia recull les mesures més essencials d’higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després de l’assistència a la feina.

Com a primera mesura, si es presentés simptomatologia o s’hagués tingut contacte estret amb persones afectades pel virus, la recomanació és que no s’acudeixi a centre de treball fins a confirmar que no hi ha risc per a un mateix o els altres. Per a això, s’ha de contactar amb el telèfon COVID de cada comunitat autònoma i consultar el decàleg d’actuació en cas de símptomes disponible en aquest enllaç.

Tampoc ho han de fer les persones més vulnerables per edat, per estar embarassades o patir afeccions mèdiques que, en cas necessari, poden contactar amb el seu metge perquè acrediti la seva necessitat d’aïllament i que, si fos així, es considerarà a efectes laborals una situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

Desplaçaments a la feina

La guia de bones pràctiques recomana afavorir el desplaçament a la feina per mitjans que no suposin l’agrupació amb més persones, garantint la important distància interpersonal de 2 metres.

En cas de triar un turisme propi, un taxi o un VTC, s’han d’extremar les mesures de neteja d’aquest i evitar que viatgi més d’una persona per cada fila de seients, mantenint la major distància possible entre els ocupants. En els viatges amb autobús, metro o tren, es recomana guardar la distància interpersonal amb altres viatgers i, en el cas del transport públic, la guia recomana utilitzar una mascareta higiènica, no mèdica.

Al centre de treball

Pel que fa a el propi centre de treball, les tasques, les entrades i les sortides s’han de planificar perquè els treballadors i les treballadores puguin mantenir la distància interpersonal recomanada, d’aproximadament 2 metres.

Igualment, cal assegurar que la distància interpersonal a les zones comunes i han d’evitar aglomeracions de personal en aquests punts. La reincorporació a la normalitat d’aquelles activitats que comportin risc d’aglomeració s’ha de produir en últim lloc.

Quan es tracti d’empreses o establiments oberts a el públic, hauran d’implementar mesures per minimitzar el contacte entre persones treballadores i el públic, enunciant-se a la guia diferents recomanacions.

Quan l’espai de treball no permeti mantenir la distància interpersonal en els torns ordinaris, els horaris de treball es procuraran esglaonar en la mesura del possible, el que també evitarà aglomeracions en el transport, i es recomana facilitar el teletreball i les reunions per videoconferència . D’aquesta manera, s’han d’evitar desplaçaments de treball que no siguin essencials i que puguin solucionar mitjançant trucada o videoconferència.

Pel que fa a l’ús de mascaretes en els centres de treball, la guia assenyala que no és imprescindible utilitzar mascareta durant la jornada laboral si el tipus de treball no ho requereix i si es manté la distància interpersonal.

Mesures organitzatives

El personal haurà d’estar informat de les recomanacions sanitàries que han de seguir de forma individual i estarà proveït dels productes d’higiene necessaris -Sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d’un sol ús – per poder seguir les recomanacions individuals. Diàriament s’han d’emprendre tasques d’higienització reforçada amb productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat,

Així mateix, la guia assenyala que és necessari comptar amb aprovisionament suficient de material de protecció, especialment guants i màscares, i que s’hauran d’adoptar mesures específiques per minimitzar el risc de transmissió a treballadors especialment sensibles o vulnerables, com les persones majors de 65 anys, embarassades i persones que pateixin malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer i immunodepressió.

Les empreses han de facilitar, a través dels serveis de prevenció de riscos laborals, el teletreball o unes condicions de treball de baix risc.

En l’àmbit de seguretat laboral, s’aconsella realitzar un pla de contingència identificant el risc d’exposició a virus de les diferents activitats i adoptant mesures de protecció en cada cas, així com protocols per a la protecció de la plantilla i dels empleats o empleades que manifestin símptomes.

Recomanacions als treballadors

La guia recomana als treballadors i treballadores, a més de mantenir la distància interpersonal de 2 metres, evitant per tant salutacions propers, que evitin, en la mesura del possible, l’ús compartit d’equips.

La guia recomana no tocar-se els ulls, el nas i la boca, així com el rentat freqüent de mans amb aigua i sabó, al menys durant 40 segons, o amb una solució hidroalcohòlica. És especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades.

En cas de tossir o esternudar, es recorda la recomanació de cobrir el nas i la boca amb la part interna de el colze o un mocador d’un sol ús, tirant a continuació a una galleda d’escombraries que compti amb tancament.

Mesures d’higiene en el centre de treball

La guia aconsella la ventilació periòdica en les instal·lacions a l’almenys de forma diària i per espai de cinc minuts.

És convenient reforçar les tasques de neteja en totes les estances. El personal de neteja assignat a aquestes tasques ha de tenir una correcta protecció, realitzant totes les tasques amb mascareta i guants d’un sol ús, a més de disposar dels detergents habituals. I seguir les conegudes mesures personals de desinfecció.

Gestió dels residus als centres de treball

La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els protocols de separació de residus.

Es recomana que els mocadors d’un sol ús que el personal empri per l’assecat de mans o per al compliment de la “etiqueta respiratòria” siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.

En cas que un treballador presenti símptomes mentre es trobi en el seu lloc de treball, cal aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa d’escombraries ha de ser extreta i col·locada en una segona bossa d’escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit a la fracció resta.

Després d’anar a la feina

Al tornar de centre de treball als seus domicilis, els treballadors i treballadores han de tenir cura de les distàncies i les mesures d’higiene a la llar, sobretot si conviuen amb persones de grups de risc.

Pots trobar la guia a la secció de “Informació destacada” de la pàgina que hem creat sobre el Coronavirus Covid-19.

 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

    Icono WhatsApp