a

Acceso a tienda

Contacto

Càncer d’origen laboral: què és, patologies associades i mesures de prevenció.

7 September 2023

Segons l‘Organització Mundial de la Salut (OMS), entre un 5 i un 10% dels casos de càncer  a Europa, són d’origen laboral. Provocant anualment al voltant de 80.000 morts, i 120.000 casos nous de persones que desenvolupen tumors cancerosos. Extrapolant aquestes xifres a Espanya, estudis asseguren un total de 10.000 casos nous a Espanya per aquesta causa. Una xifra considerable a tenir en compte.

En l'actualitat, el càncer és una preocupació global amb la qual cada vegada existeix un major nivell d'involucració.
 
 

En l’actualitat, el càncer és una preocupació global amb la qual cada vegada existeix un major nivell d’involucració. Conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb aquest tipus de patologia, i prendre les precaucions pertinents per evitar aquest tipus de problemes, es considera indispensable en la lluita contra aquesta malaltia cada vegada més estesa.

Què es considera Càncer d’origen laboral?

Es considera càncer d’origen laboral o càncer ocupacional aquell derivat de l’ exposició a diversos factors de riscos dins del desenvolupament professional. Normalment, aquest tipus de malaltia sol donar la cara a llarg termini, i són diverses les conseqüències que s’han recollit i observat en persones perjudicades per aquesta causa.

Malalties cancerígenes associades al treball: tipus i associacions

És important estar informat sobre les malalties associades al treball, sent aquest el primer pas per a la seva interiorització. Aquesta conscienciació és necessària per fer front a les conseqüències negatives que impacten directament en la nostra salut, amb la posada en marxa de mesures preventives que redueixen l’índex de desenvolupament i mort provocat per aquest tipus de malaltia, centrada en l’entorn laboral.

A continuació, et presentem alguns dels càncers recollits com a malalties professionals. Així com les associacions a certs factors que poden impulsar a contreure aquesta patologia:

 • Mesotelioma: aquest tipus de càncer s’associa amb l’exposició a l’amiant, material utilitzat en la construcció i la indústria.
 • Càncer de pulmó: relacionat amb l’exposició a substàncies com l’amiant, el radó, l’arsènic, el níquel i el benzè, existents en indústries de mineria, construcció i manufactura.
 • Càncer de mama: hi ha investigacions que relacionen el càncer de mama a exposicions laborals en la indústria elèctrica, tèxtil, paper i fabricació de cautxú.  Així com riscos de patir neoplàsia a causa de l’exposició a anestèsics volàtils (personal sanitari).
 • Leucèmia: alguns productes químics com el benzè i el formaldehid s’han relacionat amb un major risc de desenvolupar càncer, en entorns com la indústria química i l’agricultura.
 • Càncer de bufeta: productes químics com l’arsènic i la benzidina, comuns en indústries químiques i de tintures, pot augmentar el risc d’aquest tipus de càncer.
 • Càncer de pròstata: tot i que els resultats són poc consistents, s’han observat algunes dades basades en estudis que fan pensar que hi ha professions exposades a certs factors nocius per a la salut, afavorint a vegades l’aparició d’aquest tipus de càncer. Afectant així els treballadors de sectors com l’agricultura, la indústria del cautxú, empleats exposats a metalls inorgànics, plaguicides, al cadmi, a hidrocarburs aromàtics policíclics i a emissions d’escapament dièsel.
 • Càncer de fetge: l’exposició al clorur de vinil, utilitzat en la producció de plàstics, s’ha associat amb aquest tipus de càncer.
 • Càncer de pell: es vinculen al càncer de pell, totes aquelles persones que desenvolupen la seva activitat professional a l’aire lliure sense utilitzar la protecció solar adequada. Exemples clars d’afectació són esferes de la construcció i l’agricultura.
 • Càncer de nasofaringe: l’exposició al formaldehid i a la pols de fusta en entorns de fusteria i fabricació de mobles s’ha relacionat amb aquest tipus de càncer.
 • Càncer de laringe: l’exposició a irritants en l’aire com el fum, els vapors químics i la pols en indústries com la metal·lúrgia i la construcció pot augmentar el risc de càncer de laringe.

Un cop identificades algunes de les patologies d’origen cancerós associades a factors o materials concrets del sector professional, és important, com ja hem comentat, prendre les mesures adequades per minimitzar-ne els efectes i preparar-nos per evitar-los.

Mesures de prevenció del càncer ocupacional

Les empreses han de prendre consciència de les conseqüències en l’àmbit personal i econòmic que el càncer d’origen laboral pot comportar. Minimitzant al màxim l’exposició dels treballadors als agents recollits, considerats susceptibles  de convertir-se en tumors malignes

Són recomanables, entre altres pràctiques, l’ús d’equips de protecció personal, la implementació de mesures de control ambiental, o l’adopció de pràctiques segures en la manipulació de substàncies perilloses.

Per poder entendre i desenvolupar les pautes de prevenció de forma exhaustiva, podem dividir el procés en quatre passos a seguir, entenent-se com la base del programa:

 • Avaluació de riscos: és important avaluar els pertinents de riscos en el lloc de treball. D’aquesta manera es podran identificar i categoritzar les substàncies i pràctiques perilloses.
 • Control d’exposició: realitzar controls tècnics i administratius per limitar l’exposició a substàncies perilloses. Aquí entra la mesura recollida anteriorment que es refereix a l’ús d’equips de protecció personal i instal·lació de sistemes de ventilació adequades.
 • Formació i conscienciació: capacitar els treballadors sobre els riscos de l’entorn laboral i les mesures de prevenció i protecció pertinents. La conscienciació és clau per fomentar pràctiques segures.
 • Substitució segura: sempre que sigui possible, es reemplaçaran les substàncies cancerígenes per altres alternatives que compleixin la mateixa funció o similar.

Tenir en compte aquests quatre punts detallats anteriorment, podrà ajudar a impulsar la seguretat global de l’empresa. A més, hi ha multitud d’estudis que ajudaran a complementar aquesta iniciativa.

Pots consultar la guia per a la prevenció de malalties professionals emmarcada en les “Activitats de sensibilització, informació, divulgació i promoció de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el treball 2015-2020 en la comunitat empresarial IIII” finançada per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals. 

Beneficis de la prevenció en entorns professionals

El càncer professional s’ha convertit en una amenaça silenciosa, de la qual a penes es parla. No obstant això, són molt significatius els avantatges que centralitzar esforços en aquest tema té tant per a les empreses, com per als treballadors.

 • Reducció de costos associats a l’atenció mèdica dels treballadors en situacions on la solució al problema és més complicat abordar, o, de vegades, irreversible.
 • Millora de la reputació: una empresa s’ha de preocupar per la salut dels seus empleats, pilars fonamentals de l’empresa. Aquest compromís amb la seguretat i la salut té a millorar la imatge de la marca.
 • Augment de la productivitat: no cal dir que, els treballadors que se senten valorats i cuidats en l’entorn laboral, tendeixen a ser més productius i compromesos.

Des de Vítaly, t‘ajudem, assessorem i guiem per assolir un entorn laboral segur. Pots informar-te sense compromís punxant aquí

Recorda: la salut és tasca de tots, ajudeu-nos a vetllar per la salut global! El teu paper és crucial per aconseguir-ho.

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

  Icono WhatsApp