a

Acceso a tienda

Contacto

¿Eres una persona especialmente sensible en tu puesto de trabajo?

19 January 2023

Entenem per una persona especialment sensible “aquella que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, incloses aquelles que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball“. (Article 25.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals)

Tipus de persones treballadores especialment sensibles:

puesto adaptado según los riesgos y personas sensibles
  • Persones sensibles a determinats riscos: Sensibilitat a determinats riscos (físics, químics, o biològics) com pot ser persones que desenvolupin determinadasensibilitat a agents químics, físics i/o biològics presents en el lloc de treball que ocupen, o en el seu entorn.
  • Persones discapacitades: Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial reconeguda, sempre que aquesta discapacitat li faci especialment sensible als riscos concrets del lloc de treball.
  • Menors d’edat: Persones majors de 16 i menors de 18 anys. Es considera que les persones menors d’edat poden ser més sensibles a determinats riscos del lloc de treball que ocupen com a conseqüència de la seva manca d’experiència, la seva immaduresa per valorar els riscos existents o potencials i el seu desenvolupament encara incomplet. Per aquesta raó, l’empresa ha de complir amb unes obligacions addicionals a les establertes per a la resta de persones treballadores amb la finalitat última de garantir la seva Seguretat i Salut. En determinats llocs de treball amb un nivell de perillositat, està prohibida la contractació de menors. 

 

  • Gent gran: Amb l’edat, algunes capacitats funcionals (sobretot de caràcter físic i sensorial). Això pot influir i interaccionar amb alguns requeriments del lloc de treball exercit per una persona treballadora de certa edat, augmentant la probabilitat de patir un accident laboral o malaltia professional.

 

  • Treballadores embarassades o en període de lactància: Els canvis fisiològics i anatòmics que succeeixen durant l’embaràs al costat de les possibles complicacions i el període de post-part o lactància, pot interferir en la capacitat per treballar.D’altra banda, les condicions de treball en què desenvolupa la seva activitat poden repercutir en la seva salut, en el curs de l’embaràs, en el futur nen o nena. 

Puc canviar de lloc de treball o adaptar-lo?

Per dur a terme un procediment de canvi de lloc de treball o adaptació del mateix per motius de salut, caldrà disposar dels resultats de la informació mèdica pertinent, en col·laboració amb el servei de Vigilància de la Salut i els informes mèdics que aporti la persona treballadora, i informar el Comitè de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. 

Hem de conèixer que juntament amb les obligacions previstes amb caràcter general per a la persona empresària, la normativa preventiva fixa un catàleg d’obligacions de protecció tan sols exigibles quan concorrin a l’empresa determinades circumstàncies especials o específiques, ja sigui en atenció a determinades situacions personals de les persones treballadores, ja sigui en atenció a la manera concreta en què es desenvolupa la prestació de serveis professionals per compte d’altri i subordinada, o a la singularitat de la relació de serveis que vincula el prestador/a de serveis amb l’organització productiva.

L’establiment d’obligacions particulars a càrrec de l’empresari/a per tutelar la Seguretat i Salut Laborals d’aquests col·lectius especials de risc no és més que la conseqüència d’un principi preventiu recollit amb caràcter general: el principi ergonòmic, segons el qual s’ha d’adaptar el “lloc a la persona”.

Aquest principi i aquestes obligacions de tutela especial expressen un reforç de les obligacions de la persona empresària que les ha de complir. En aquest cas, aquest catàleg d’obligacions específiques suposa per a l’empresari/a un deure de cura especial enfront dels riscos professionals a què estan sotmesos aquests col·lectius de persones, i, sobretot, d’una protecció específica, per a la qual cosa s’ha d’admetre, la forma de realitzar l’activitat preventiva, a les seves peculiaritats.

 

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

    Icono WhatsApp