a

Acceso a tienda

Contacto

Com avaluar l’exposició a riscos químics

18 February 2020

El Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, és el que estableix les obligacions que els empresaris han de complir per dur a terme una correcta avaluació a l’exposició a riscos químics en els llocs de treball.

En la prevenció de riscos laborals totes aquelles empreses que es prestin a estar exposades a agents químics durant el treball han de conèixer l’esmentat Reial Decret i seguir les pautes d’orientació de l’INSST, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Claus per avaluar l’exposició a riscos químics

Hi ha moltes eines per a una bona prevenció de riscos químics en el treball. Segons Concepció Pascual, directora de l’INSHT, estem en un període de coexistència de dues legislacions procedents de la UE al respecte. Per tant, també és convenient contemplar els reials decrets 363/1995 i 255/2003 i, a el mateix temps, el Reglament (CE) nº 1272/2008.

En primer lloc, cal identificar els perills, és a dir, analitzar tots els agents químics presents en el lloc de treball per a, posteriorment, avaluar la perillositat de cada un d’ells.

En segon lloc, cal conèixer les sigles a les quals correspon el llistat d’indicacions de perill, les quals comencen per H i una numeració, per identificar riscos tan variats com:

 • Explosiu inestable
 • Perill d’incendi o projecció
 • Mortal en contacte amb la pell
 • Tòxic en cas d’inhalació
 • Pot provocar danys en els òrgans

Totes elles estan a disposició pública de la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Com saber si un agent químic és perillós i danya la salut dels treballadors

Per saber si una substància està classificada com a perillosa hem llegir-nos el que apareix en l’epígraf 2 i el 3 de el Reglament (CE) nº 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges. Però, de la mateixa manera, aquesta informació ha d’estar continguda en l’etiqueta d’aquesta substància.

És més, per conèixer els riscos químics ha d’haver una Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) d’aquests agents químics. El mateix proveïdor dels químics ha de ser qui ho faciliti en l’idioma oficial de el país on es comercialitzi.

El document FDS ha de recollir, en altres aspectes la següent informació:

 • Identificació de la substància o barreja, de l’empresa proveïdora i dels respectius perills
 • Composició o informació sobre els agents químics
 • Primers auxilis
 • Mesures en cas d’incendis o d’alliberament accidental
 • Informació sobre la manipulació, l’emmagatzematge i el transport d’aquests agents químics.
 • Protecció individual i control d’exposició, etc.

Com identificar l’exposició a riscos químics?

L’origen dels riscos pot estar en la pròpia activitat laboral, en aquelles relacionades amb aquesta activitat (manteniment, emmagatzematge, reparació, etc.), o en altres alienes com les obres, neteja, transport …

Per tot això, caldrà considerar totes les matèries primeres, productes intermedis, subproductes o acabats, impureses, residus, productes que penetren des de l’exterior, que es generen, així com pintures, refrigerants, productes de neteja, etc.

Tanmateix, podem comptar amb l’ajuda tècnica d’higienistes o metges que puguin demostrar la presència de contaminants. Així, mitjançant una presa de mostres en el lloc de la feina o en els propis treballadors podrem portar una millor avaluació de riscos químics.

Així mateix, si es considerés necessari ha la possibilitat d’atendre el següent:

 • Proves d’associació causal entre l’exposició a el risc químic i a el dany a la salut.
 • Possibilitat que l’agent químic interaccioni amb els treballadors (i amb el seu organisme).
 • Mètodes i exploracions complementàries contrastes per detectar els riscos químics.

En funció dels riscos de cada treball, s’haurà de procedir a una vigilància de la salut dels treballadors periòdica i específica.

 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

  Icono WhatsApp