a

Acceso a tienda

Contacto

Com identificar riscos laborals en una empresa

13 January 2020

Per garantir un ambient òptim en el treball, un espai segur, sense incidències i una bona productivitat és imprescindible identificar els riscos laborals per tal que no apareguin. Realitzar una avaluació i control de riscos és molt important, ja que d’aquesta manera les persones responsables d’una empresa poden prendre les mesures oportunes, identificar quins existeixen, avaluar-les i desenvolupar un pla d’actuació que permeti la seva correcció.

Proveir un lloc de treball segur significa garantir les condicions necessàries per assolir la plena seguretat i salut en els treballadors. Per a això, cal plantejar determinades accions, però, sobretot, cal conèixer les condicions i particularitats de cada lloc de treball identificant quins poden ser els riscos en cada cas.

L’avaluació dels riscos laborals: Com posar-la en marxa?

La forma més universal per avaluar els riscos és conèixer les seves conseqüències i la probabilitat que es materialitzin. Malgrat que pugui semblar una premissa bàsica, s’han desenvolupat diferents metodologies basant-se en aquest criteri general per a, generalment, classificar aquestes conseqüències i la seva probabilitat en tres o més nivells.

El que cal deixar clar és que per identificar, analitzar i controlar els riscos als quals poden estar exposats els treballadors en el seu espai de treball cal comptar amb un Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest, al seu torn, ha de complir el que estableix la  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Llei PRL), incloent la seva última modificació de el 29 de desembre de al 2014.

Què s’entén per risc laboral?

Segons l’article 4 de la Llei PRL “per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la severitat de la mateixa”.

Es concep com a risc laboral aquell dany derivat de la feina que resulti probable que es materialitzi, entenent com a dany les malalties, patologies o lesions sofertes en el treballador amb motiu del seu exercici laboral.

Guia per a identificar riscos laborals: Pautes principals

La seguretat i salut en el treball són responsabilitat de l’ocupador, de la direcció de l’empresa, qui ha d’aplicar el seu compliment d’acord amb la legislació i adoptar les disposicions necessàries per a un sistema de gestió de la SST. Un sistema que inclogui els elements necessaris de política, organització, avaluació, planificació i aplicació.

Per a l’avaluació de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors l’empresari haurà de posar en marxa un examen inicial, que haurà de servir de base en posteriors avaluacions. Però aquesta activitat fonamental ha de desenvolupar-se d’acord amb un procediment establert i consultar als seus treballadors o representants sobre el mètode a utilitzar.

En la identificació de riscos laborals l’empresari ha de tenir en compte:

  • La naturalesa de l’activitat empresarial per identificar quins són els tipus de perills que et poden afectar (maquinària, noves tecnologies, transport, ambient local de la feina, productes químics, instal·lacions, eines, etc.)
  • Les característiques dels llocs de treballs i dels treballadors que ho exerceixin, identificant els llocs recents, personal de suport, en pràctiques, treballadors temporals, etc.
  • Avaluació dels riscos potencials en cas de treballadores que pertanyin a un grup de risc o que requereixen d’una avaluació específica: treballadores embarassades o part recent, persones amb discapacitat, etc.
  • Fer una valoració de les possibilitats de que els teus treballadors pateixin algun tipus de dany dels perills identificats.
  • Examinar els accidents, malalties i altres danys derivats de la feina que hagin esdevingut en els últims anys. Considerant, a més, la freqüència i gravetat d’aquests successos.
  • Identificar les eines i equips de treball emprats, així com els procediments que se segueixen regularment per a la utilització dels mateixos.

Un cop tingut en compte això, la metodologia principal resideix en l’observació del treballador i l’acompliment habitual de les seves funcions. Un procés que es porta a terme pel supervisor directe juntament amb un membre de comitè de seguretat i salut.

Segons l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei de PRL, un cop avaluats els riscos i documentats, la prevenció de riscos laborals s’ha d’integrar en el sistema general de l’empresa. És a dir, s’ha d’integrar al conjunt d’activitats de la mateixa i en tots els seus nivells jeràrquics implementant el Pla de prevenció elaborat mitjançant l’adopció de mesures i una acció permanent de seguiment.

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

    Icono WhatsApp