a

Acceso a tienda

Contacto

Què és un pla d’emergència i evacuació

17 January 2020

Qualsevol empresari ha de comptar amb els recursos i la capacitació necessària per fer front a una situació que pugui posar en risc als seus treballadors. És per això que dins d’un Pla de prevenció de riscos laborals cal desenvolupar un Pla d’emergència i evacuació per complir amb la legislació al respecte i garantir la salut i seguretat dels treballadors en cada moment.

Un pla d’emergència és un document en el qual es recull el conjunt de mesures de protecció i prevenció ja previstes que tenen la finalitat d’evitar accidents en l’entorn laboral. S’hi involucren tots els directius i empleats de l’empresa, ja que ha de tractar-se d’una sèrie d’accions coordinades per reduir costos humans o materials abans, durant i després d’una emergència.

El Pla d’emergències i evacuació en una empresa

El pla d’emergència deriva de l’article 20 de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. En aquest article de Mesures Urgents s’especifica que l’empresari responsable “ha d’analitzar les situacions d’emergència que es puguin presentar en el seu entorn laboral i adoptar les mesures necessàries en respecte a la lluita contra incendis, evacuació dels treballadors i en matèria de primers auxilis” . Per això, els treballadors hauran de comptar amb la formació necessària i disposar del material adequat per actuar de manera organitzada i eficaç davant d’aquestes situacions. Així mateix, l’empresari haurà de comprovar periòdicament el correcte funcionament de el pla d’emergència.

Per actuar amb eficàcia, en qualsevol pla d’emergències és convenient concretar els següents apartats:

  • Identificar i analitzar les amenaces i els tipus de situacions greus que poden afectar l’empresa.
  • Analitzar la probabilitat que una amenaça específica provoqui una situació d’emergència.
  • Definir els recursos amb què ha de comptar l’empresa per evitar i atendre una emergència.
  • Designar les persones encarregades d’actuar i organitzar plans periòdics de formació dels treballadors.
  • Grups de suport per a la coordinació de l’evacuació, salvament i rescat de persones.

En tota situació d’emergències s’ha de preveure, al seu torn, amb un pla d’evacuació, que ha de pautar el procediment a seguir perquè les persones protegeixin la seva vida davant d’una emergència mitjançant la seva evacuació. Aquest pla també és un procediment que han de conèixer totes les persones pertanyents a l’empresa, incloent als seus visitants, els quals, mitjançant l’adequada senyalització, de distingir clarament les entrades i sortides d’emergència.

Quina diferència hi ha entre un Pla d’emergència i un d’autoprotecció?

Tot i que en moltes ocasions s’utilitzin els dos termes per referir-se a situacions molt semblants o, fins i tot, de manera indistinta, aquests conceptes deriven de legislacions diferents. És per això que resulta interessant comentar aquesta apreciació per entendre millor a què hem d’atenir davant un pla d’emergència.

Pel que fa a el Pla d’emergència, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals no concreta cap criteri específic que totes les empreses hagin d’aplicar a l’hora de redactar el contingut en el pla.

A diferència del Pla d’autoprotecció, el pla d’emergències no necessita ser registrat administrativament. Tan sols s’ha de revisar quan s’identifiquin situacions d’emergència o hagi canvis físics, tècnics i de personal en l’espai de treball. Ara bé, el Pla d’emergència ha de ser aplicat a totes les empreses amb treballadors contractats per compte aliè.

Per la seva banda, un pla d’autoprotecció està vinculat a el Reial Decret 393/2007, de 23 de març, amb el qual es va aprovar la Norma bàsica d’autoprotecció (NBA) en els establiments en els quals es realitzin activitats que puguin donar lloc a situacions d’emergència. És a dir, tan sols han de realitzar-les empreses que realitzin les activitats que en el RD 393/2007 s’especifiquen. En aquest cas, per a  realitzar un Pla d’Autoprotecció tot el personal directiu, comandaments intermedis i treballadors de l’organització han de participar en la seva implantació. És a dir, tots han de disposar de la informació i formació necessària per saber quines actuacions i quin protocol seguir en cas d’emergències en el treball.

 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: PREVING CONSULTORES, S.L.U.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas del Grupo Preving  +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

    Icono WhatsApp