a

Acceso a tienda

Contacto

Què fa un Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals?

3 September 2021

Les funcions de la persona tècnica en prevenció de riscos laborals es troben regulades per la normativa actual, en concret, pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Aquestes són algunes de les funcions i tasques que desenvolupa una persona tècnica en prevenció de riscos laborals:

 

 • Realitzar avaluacions de riscos.
 • Realitzar propostes de planificació preventiva a les empreses, proposant accions per a l’eliminació, control i reducció dels riscos existents.
 • Promoure la gestió de la prevenció a les empreses i afavorir la seva integració en ella i els seus processos productius.
 • Impartir formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals a les persones treballadores segons el que recull l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorar i/o informar les empreses i persones treballadores en matèria preventiva.
 • Realitzar avaluacions al risc que precisi la necessitat d’establir una estratègia de mesurament i interpretació no mecànica dels criteris per garantir que els resultats reflecteixen la situació específica.
 • Assessorar en matèria d’emergència i primers auxilis.
 • Col·laborar i/o realitzar, si escau, les investigacions d’accidents de treball i/o malalties professionals succeïdes a les persones treballadores de les empreses.
 • Col·laborar juntament amb el personal sanitari en la vigilància i control de les persones treballadores.

 

Per conèixer en detall les funcions de les persones tècniques en prevenció de riscos laborals, cal determinar les capacitats i aptituds necessàries per a l’avaluació dels riscos i el desenvolupament de l’activitat preventiva, per això hi ha tres nivells de qualificació professional:

Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
 • Tècnics/es de nivell bàsic: Per el seu acompliment es requereix posseir la formació en prevenció de nivell bàsic, d’una durada no inferior a 50 hores en el cas d’empreses que desenvolupen certes activitats, o de 30 hores en els altres casos.
 • Tècnics/es de nivell intermedi: Per el seu acompliment es requereix estar en possessió de el títol del cicle superior de Formació Professional de Tècnic/a Superior en Riscos Professionals.
 • Tècnics/es de nivell superior: Corresponent a les especialitats i disciplines preventives de:

Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, per al seu acompliment es requereix titulació universitària oficial i posseir una formació mínima d’una durada no inferior a 600 hores acreditada per una universitat amb el contingut especificat en un programa establert.

Medicina del treball, per al seu acompliment es requereix de personal sanitari amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada.

Un cop coneguts els nivells de qualificació, es defineixen les funcions de cada un d’ells:

Funcions de nivell bàsic.

a) Promoure comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció.

b) Promoure les actuacions preventives bàsiques, com la neteja, la senyalització i el manteniment general, efectuant-ne el seu seguiment i control.

c) Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics de l’empresa, efectuant visites a l’efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, i totes les funcions anàlogues que siguin necessàries.

d) Actuar en cas d’emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions a l’efecte.

e) Cooperar amb els serveis de prevenció, si escau.

Funcions de nivell intermedi.

a) Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l’empresa i la seva integració en aquesta

b) Realitzar avaluacions de riscos, excepte les específicament reservades al nivell superior.

c) Proposar mesures per al control i reducció dels riscos o plantejar la necessitat de recórrer al nivell superior, a la vista dels resultats de l’avaluació.

d) Realitzar activitats d’informació i formació bàsica de les persones treballadores.

e) Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i fer personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades.

f) Participar en la planificació de l’activitat preventiva i dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d’emergència i primers auxilis.

g) Col·laborar amb els serveis de prevenció, si escau.

h) Qualsevol altra funció assignada com a auxiliar, complementària o de col·laboració del nivell superior.

Funcions de nivell superior.

a) Les funcions que assenyala l’apartat 1 de l’article anterior, amb excepció de la indicada en el paràgraf h).

b) La realització d’aquelles avaluacions de riscos que el seu desenvolupament exigeixi:

1r. L’establiment d’una estratègia de mesurament per assegurar que els resultats obtinguts caracteritzen efectivament la situació que es valora.

2n. Una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d’avaluació.

c) La formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seva àrea d’especialització.

d) La planificació de l’acció preventiva a desenvolupar en les situacions en què el control o reducció dels riscos suposa la realització d’activitats diferents, que impliquen la intervenció de diferents especialistes.

e) La vigilància i control de la salut de les persones treballadores.

 

 
 
Diana Martín Hernández – Responsable de Gestión Preventiva y Documentación

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

  Icono WhatsApp