a

Acceso a tienda

Contacto

Responsabilitat ambiental. Obligacions.

2 November 2019

La preocupació pel medi ambient és un tema amb gran rellevància en l’actualitat. La societat té cada vegada més consciència de la importància de el respecte del nostre entorn i exigeix ​​que les empreses siguin “ambientalment responsables“.

La Responsabilitat Ambiental és l’obligació de l’operador de posar en marxa mesures de prevenció, evitació i reparació de danys ambientals que ocasionen, retornant els recursos naturals a l’estat en què es trobaven.

La Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Ambiental, ha instaurat un règim administratiu de responsabilitat mediambiental de caràcter objectiu i il·limitat, basat en els principis de “prevenció de danys” i que “qui contamina, paga“.

Els recursos naturals protegits per aquesta llei estan recollits en el concepte de dany mediambiental; danys a les aigües, danys a terra, danys a la ribera de la mar i de les ries, i danys a les espècies de flora i fauna silvestres presents permanent o temporalment a Espanya, així com als hàbitats de totes les espècies silvestres autòctones.

Un dels requisits definits en aquesta normativa és l’establiment d’una Garantia Financera obligatòria, el que comporta la redacció prèvia d’una Anàlisi de Riscos Ambientals, d’acord la metodologia proposada en la normativa i basada en part en el que disposa la Norma UNE 150008: 2008.

Pel que fa als terminis per constituir la garantia financera, l’Ordre APM/1040/2017 de 23 d’octubre, estableix la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera per a activitats classificades com Nivell de Prioritat 1 (31.10. 2018) i Nivell de Prioritat 2 (31.10.2019), i l’Ordre TEC/1023/2019, de 10 d’octubre, per a activitats classificades com Nivell de Prioritat 3 (16.10.2021, a excepció de les activitats de cria intensiva d’aus de corral o de porcs que han de disposar de la garantia financera abans de l’16.10.2022).

Els operadors que estan obligats a constituir la Garantia Financera, i per tant a realitzar una anàlisi de riscos mediambientals per determinar la quantia d’aquesta garantia, són els següents.

  • Operadors subjectes a l’àmbit d’aplicació de Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses (SEVESO).
  • Operadors subjectes a l’àmbit d’aplicació de Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC).
  • Operadors dedicats a la gestió de residus de les indústries extractives, quan es tracti d’instal·lacions classificades com de categoria A, segons el que disposa el Reial Decret 975/2009, de 12 de juny.

La resta dels operadors de l’Annex III de la Llei 26/2007, sempre que no quedin inclosos en cap dels apartats anteriors, no estan obligats a constituir la garantia financera ni a realitzar l’anàlisi de riscos mediambientals.

Un cop realitzat l’anàlisi de riscos mediambientals i determinada la quantia de la garantia financera, l’operador podrà avaluar si queda exempt de constituir aquesta garantia, i queden exempts:

  • Els operadors d’aquelles activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals s’avaluï per una quantitat inferior a 300.000 euros.
  • Els operadors d’activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals s’avaluï per una quantitat compresa entre 300.000 i 2.000.000 d’euros que acreditin mitjançant la presentació de certificats expedits per organismes independents, que estan adherits amb caràcter permanent i continuat, bé a el sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), bé a el sistema de gestió mediambiental Norma UNE EN ISO 14001 vigent.

responsabilidad ambiental

 COM IDENTIFICAR EL NIVELL DE PRIORITAT?

Si l’operador està obligat a constituir la Garantia Financera, i per tant a realitzar una Anàlisi de Riscos Mediambientals, aquest ha d’identificar el sector i el nivell de prioritat que li correspongui a través de la categoria d’activitat més específica referent al seu sector o subsector en l’Annex de l’Ordre ARM / 1783/2011.

Aquest Annex és modificat per l’Ordre APM / 1040/2017, que queda redactat com: “Ordre de prioritat de sectors professionals que desenvolupen activitats enumerades en l’annex III de la Llei 26/2007 i queden obligats a constituir la garantia financera obligatòria que preveu l’ article 24 de la Llei 26/2007 “.

Les activitats afectades per la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC), si bé s’emmarquen en el sector o el grup d’activitat a què aquestes pertanyen, s’avaluen amb caràcter independent dins de cada sector professional corresponent. En aquest sentit, els operadors pertanyents a les activitats IPPC s’han de regir pel Nivell de Prioritat que s’estableix per a cadascuna d’aquestes activitats i no pel nivell de prioritat de el sector a què aquestes activitats pertanyen.

En aquells casos en què un operador sigui responsable de dues o més activitats diferents, totes elles incloses a l’annex III de la Llei 26/2007, l’operador podrà realitzar diferents anàlisis de riscos mediambientals, respectant cada un d’ells el nivell de prioritat .

A l’annex de l’Ordre ARM / 1783/2011, de 22 de juny, modificat per l’Ordre APM / 1040/2017, de 23 d’octubre, es desglossen les activitats i Nivell de Prioritat.

QUÈ PODEM OFERIR DES AUDITORIZA EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT AMBIENTAL?

  • La millor manera d’estar informat dels requisits legals d’aplicació en la seva organització en matèria de Medi Ambient.
  • Tècnics Assessors que també realitzem estudis d’avaluació de riscos ambientals per a diversos sectors d’activitat subjectes a aquesta normativa i conforme la metodologia basada en el que disposa la norma UNE 150008.
  • Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental sota les directrius marcades per la Norma UNE EN ISO 14001 vigent o equivalents.

 

Esther Méndez

AUDITORIZA

 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

    Icono WhatsApp