a

Acceso a tienda

Contacto

Tipus d’accidents de treball

25 October 2021

En els nostres llocs de treball estem exposats a tota mena de riscos però tendim a pensar que els accidents de treball són altres problemes més seriosos o no aconseguim diferenciar-los correctament dels incidents.

 

Volem explicar-te quina és la diferència entre accident i incident i quins són els principals tipus d’accidents de treball.

Doctor vendando a un accidentado en el trabajo

DIFERÈNCIES ENTRE INCIDENTS I ACCIDENTS

Què és l’Incident de treball?

Succés anormal no volgut ni desitjat que es presenta de manera sobtada o inesperada i que interromp la normal activitat de l’empresa. (Exemple: la fuita d’aigua per trencament d’una canonada).

 

I l’Accident de treball?

Incident que afecta la integritat física del treballador. (Exemple: caiguda d’una càrrega suspesa per una grua, colpejant a una persona treballadora).

“L’accident de treball és un esdeveniment imprevist, sobtat, que es presenta de manera violenta durant el temps de treball i pot derivar, o no, en danys a la salut d’una persona treballadora. Els accidents suposen uns costos econòmics calculables.”

Però no són aquestes les úniques conseqüències negatives dels accidents de treball, ni possiblement les més importants, perquè en els aspectes social i humà cal comptar amb el sofriment de la persona treballadora i la seva família, la reducció per al treball, temporal o definitiva, i per a la pròpia vida comuna, en suposar les seqüeles un minvament de la seva salut, que li priva d’alguna manera de realitzar-se personalment i com a membre de la societat perdent així la seva millor capital; l’humà.

Des del punt de vista legal, accident de treball és:

Tota lesió corporal que el treballador sofreixi amb ocasió o a conseqüència del treball que efectuï per compte d’altri.


Seguint amb la mateixa referència legal, tindran la consideració d’accidents de treball:

 

 • Els que pateixi la persona treballadora en anar o en tornar del treball (més conegut com a accident in itineri).
 • Els que pateixi la persona treballadora com a conseqüència o ocasió de l’acompliment de càrrecs electius de caràcter sindical, així com els ocorreguts en anar o tornar del lloc en què executa les seves funcions.
 • Els ocorreguts amb ocasió o per conseqüència de les tasques que fins i tot sent diferents de les de la seva categoria professional realitzi la persona treballadora en compliment de les ordres de l’empresa.
 • Els esdevinguts en actes de salvament i altres de naturalesa anàloga, quan tinguin connexió amb el treball.
 • Les malalties professionals no incloses en el quadre sobre aquestes malalties, i que es provi són per causa exclusiva del treball que realitza.
 • Les malalties o defectes patits amb anterioritat per la persona treballadora que s’agreugin, a conseqüència de l’accident.
 • Les complicacions que modifiquin les conseqüències de l’accident (quant a naturalesa, durada o gravetat) i que derivin del mateix procés de curació.

 

Per contra, no es considera accident de treball ni els deguts a força major (un fenomen de la naturalesa que no guardi cap relació amb el treball que es realitza, com un terratrèmol…) o els que siguin deguts a dol o imprudència temerària per part de la persona treballadora.

 

Tipus d’accidents que poden ocórrer en el treball 

Els tipus d’accidents en el treball també són denominats accidents propis del treball. 

Aquests podem agrupar-los en els següents blocs:


Accidents per caigudes

 1. Caigudes en altura
 2. Caiguda d’objectes
 3. Caigudes a diferents nivells: escales, cadires, rampes…


Desgastos per moviments repetitius

En aquests treballs les persones estan sotmeses a realitzar la mateixa operació manual cada pocs segons. Això podria desencadenar en algunes lesions com: Tendinitis, síndrome del túnel carpià o Tenosinovitis.


Accidents per exposició o contacte

 1. Exposició o contacte amb temperatures extremes
 2. Contacte o exposició amb electricitat
 3. Exposició i/o contacte amb substàncies químiques
 4. Exposició a radiacions
 5. Presència i exposició a gasos tòxics


Sobreesforços o cops

 1. Postures forçades o moviments bruscos i/o fallits
 2. Sobreesforç muscular associat a manipulació de càrregues
 3. Cops per o contra objectes
 4. Trepitjades, xocs o cops
 5. Traumes per projecció de partícules

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

  Icono WhatsApp