a

Mesures preventives en espais confinats

Mesures preventives en espais confinats

Un espai o recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i sortida i una ventilació deficient on pugui acumular-se qualsevol tipus de contaminant tòxic o inflamable. Tipus d’espais Cisternes i pous Soterranis i golfes Cubetes i dipòsits Arquetes subterrànies Desballestament de vaixells i fusellatge Cartutxos d’aire condicionat Clavegueres Furgons Reactors químics Silurs Túnels […]