a

Acceso a tienda

Contacto

Codi de Conducta i RGPDBones Pràctiques

Codi de conducta - Grup Preving

Ens prenem molt seriosament la Prevenció

No volem ser només un projecte empresarial. Necessitem sentir-nos orgullosos i saber que amb la nostra activitat contribuïm a crear un lloc millor on viure. Per això, ens comprometem a oferir un gran servei i fer-lo de forma ètica, respectuosa i compromesa.

La nostra Declaració de Bones Pràctiques uneix a tots els que formem part de Preving

 • Acompliment de la legalitat.
 • Transparència y ètica empresarial.
 • Protecció del medi ambient.
 • Desenvolupament de persones, aprenentatge continuo i treball en equip.
 • Conciliació de la vida professional, personal i familiar.
 • Igualtat d’oportunitats.
 • Gestió responsable, eficient i innovadora.
 • Lluita contra la corrupció.
 • Seguretat i salut en el treball.
 • Protecció de dades.

La nostra política de protecció de dades de caràcter personal consisteix en:

 • Compliment escrupolós de la legislació en aquesta matèria, sent capaç de demostrar-ho i enfocant-nos cap als riscos més rellevants.
 • Ser proactius i responsables en la definició dels principis i accions que protegiran les dades de caràcter personal que gestionem.
 • Àmbit d’aplicació universal: volem que la nostra Política de protecció de dades s’apliqui a l’empresa i tot el seu entorn social i econòmic en general.
 • En relació a l’exposat GRUP PREVING vetllarà per el compliment dels següents Principis:
  • Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat.
  • Minimització de dades.
  • Exactitud.
  • Limitació del termini de conservació.
  • Integritat i Confidencialitat.
  • Contractació sota les màximes garanties dels proveïdors amb accés a dades.
  • Transferències internacionals de dades amb estricte compliment de la normativa vigent.
  • Màxima agilitat per facilitar als afectats l’exercici dels seus drets.
 • Grup Preving promourà que els principis expressats formen part de les seves activitats operacionals en general.
 • Compromís de les Persones que conformen el capital humà de Grup Preving. Treballadors, a través de:
  • Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que l’Empresa posa a la seva disposició.
  • Aplicar les mesures de seguretat a escala d’usuari que apliquen al seu lloc de treball.
  • Enfocament cap a la millor atenció als afectats que desitgin exercitar els seus drets.
  • Participar activament en la nostra millora continua en l’àmbit de la protecció de dades.

Amb tu

Si detectes una actuació irregular, si us plau, contacta amb el nostre canal ètic adreçant-te a aquesta adreça electrònica

Si vols conèixer més sobre la nostra política de dades, pots demanar-en: privacidad@vitaly.es

Icono WhatsApp