a

Acceso a tienda

Contacto

Gasos Fluorats: obligacions

21 November 2019

Els gasos fluorats van començar a usar-se a principis dels anys 90 per substituir substàncies que esgoten la capa d’ozó, empleats com a refrigerants, agents extintors d’incendis o dissolvents i els quals inclouen substàncies com els hidrofluorocarbonats (HFC), els perfluorocarbons (PFC) i el Hexafluoruro de sofre (SF6).

L’ús dels gasos fluorats

Aquests gasos fluorats s’han emprat en moltes aplicacions atès que no afecten la capa d’ozó, però tenen un elevat potencial d’escalfament atmosfèric i una llarga permanència en l’atmosfera, de manera que contribueixen a l ‘ “efecte hivernacle” i per tant agreugen els efectes del “Canvi Climàtic”.

Sectors Que Utilitzen Gasos Fluorats.

 • Sectors i equipaments amb substàncies refrigerants; sistemes de refrigeració i aire condicionat, bombes de calor, com a agents escumants, en extintors d’incendis, com propel·lents en aerosols i en dissolvents.
 • Sector electrònic, indústria cosmètica i farmacèutica. En menor mesura, en refrigeració, combinats amb altres gasos.
 • Gas aïllant, per al refredament de l’arc voltaic en equips de commutació d’alta tensió.

Equips Subjectes a Control de Fuites.

 • Aparells fixos de refrigeració.
 • Aparells fixos d’aire condicionat.
 • Bombes de calor fixes.
 • Aparells fixos de protecció contra incendis.
 • Unitats de refrigeració de camions i remolcs frigorífics.
 • Aparellatge elèctrica.

Estan exempts:

 • Els aparells segellats hermèticament que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle en quantitats inferiors a 10 tones equivalents de CO2, sempre que aquests aparells portin etiquetes que indiquin que estan segellats hermèticament.
 • L’aparellatge elèctric no estarà subjecta a control de fuites sempre que compleixi una de les següents condicions:
  • que presenti un índex de fuites, determinat mitjançant assaig, inferior a un 0,1% a l’any, segons l’especificació tècnica de fabricant, i estigui etiquetada en conseqüència;
  • que estigui equipada d’un dispositiu de control de la pressió o la densitat, o
  • que contingui menys de 6 kg de gasos fluorats d’efecte hivernacle.

Obligacions dels operadors

Calculada la dada de tones equivalents de CO2 poden classificar-se els equips per programar la periodicitat dels Controls de Fugues que estableix el Reglament 517/2014 de gasos fluorats d’efecte hivernacle.

La freqüència de controls de fuites s’aplica a cada instal·lació de refrigeració de manera individual.

Els operadors d’aquells aparells que s’hagin de sotmetre a control de fuites d’establir i mantenir respecte a cada part d’aquests aparells un registre.

L’ompliment del full de registre l’ha de realitzar l’empresa certificada per manipular gasos fluorats mentre que l’obligació del titular de la instal·lació seria la custòdia d’aquest full de registre. No obstant això, podria també emplenar sempre que fos acte mantenidor, és a dir, que la mateixa empresa propietària de la instal·lació estigués donada d’alta com a empresa certificada per manipular gasos fluorats.

Les empreses que duguin a terme la instal·lació, revisió, manteniment, reparació o desmuntatge dels aparells enumerats en l’article 4, apartat 2, lletres a) ad), estaran certificades de conformitat amb l’article 10, apartats 6 i 7, i adoptaran mesures preventives per evitar les fuites de gasos fluorats d’efecte hivernacle.

Les persones físiques que duguin a terme les tasques a què es refereix l’article 10, apartat 1, a) a c), estaran certificades de conformitat amb l’article 10, apartats 4 i 7, i adoptaran mesures preventives per evitar les fuites de gasos fluorats d’efecte hivernacle.

gasos

 

Què Podem Oferir-Des Auditoriza?

 • La millor manera d’estar informat dels requisits legals d’aplicació en la seva organització en matèria de Medi Ambient mitjançant la contractació del nostre producte de “Identificació de Requisits Legals“.
 • Tècnics Assessors que realitzen estudis d’avaluació de riscos i diagnòstics ambientals per a diversos sectors d’activitat.
 • Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental sota les directrius marcades per la Norma UNE EN ISO 14001 vigent o equivalents assegurant la identificació de requisits legals d’aplicació en matèria ambiental.

Esther Méndez

Assessora Tècnic-Legal / Auditora d’Auditoriza.

Lda. en Ciències Ambientals i Pèrit Judicial Ambiental.

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

  Icono WhatsApp