a

Acceso a tienda

Contacto

Com mesurem els Riscos Psicosocials a les empreses?

2 March 2023

Abans de veure, com mesurem els riscos psicosocials a l’empresa? , vam deixar alguns aspectes clars en relació a les avaluacions/estudis psicosocials, ja que són dubtes que es plantegen per les empreses de forma recurrent.

És obligatòria l’avaluació de riscos psicosocials?

Dins dels riscos de l’empresa, sempre cal avaluar els factors de risc que s’hi donen, entre els quals s’enfronten sempre els de naturalesa psicosocial, per això en totes les entitats, sense excepció, s’ha de dur a terme l’avaluació/estudi psicosocial.

Com diu Clotilde Nogareda Cuixart, exdirectora del Programa d’Ergonomia i Psicosociologia de l’Instint Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST): “Atès que també els Riscos Psicosocials derivats de l’organització i que interactuen amb les persones que hi treballen són “riscos laborals” en el sentit de l’art. 4 LPRL, s’ha de concloure que la primera peça -des de després no l’única- de l’acció preventiva enfront d’aquest tipus de riscos és l’Avaluació de Riscos Psicosocials”.

¿Es obligatoria la evaluación de riesgos psicosociales?

Quins aspectes s’han de tenir en compte en l’avaluació d’aquests riscos?

Un cop assentada l’obligatorietat (sense excepcions) de l‘”Avaluació de Riscos Psicosocials”, ara cal veure com avaluar, mesurar i/o estudiar aquests riscos, per això vaig a proposar de forma breu quins aspectes s’han de tenir en compte en el procés.

 1. Recollida per part del personal tècnic d’informació  de l’organització  en relació a aspectes relacionats amb el tipus d’estudi que es portarà a terme (estructura de l’organització, activitats que es realitzen, baixes, incidències, conflictes, inspeccions, …)
 2. Presentació de la metodologia d’avaluació (Empresa, Representació Legal dels Treballadors/es -RLT-) i les fases que componen el procés d’aquesta metodologia (ISTES, FPSICO, …)
 3. Constitució d’un Grup de Treball (GT), en el qual hi ha d’haver representació de l’empresa, RLT i del personal tècnic que gestionarà aquest procés.
 4. Preparar i planificar el treball de camp, des de les unitats d’anàlisi que es tindran en compte en l’estudi (sexe/gènere, edat, departament, llocs de treball, etc.).
 5. Decidir la/s forma/s de la realització dels qüestionaris (on line, paper, mixt) així com el període de la seva realització. Aquesta forma de recollida d’informació (quantitativa), pot anar acompanyada d’entrevistes individuals (qualitativa).
 6. Molt important, la sensibilització i participació de la població (normalment parlem d’un mínim del 60% de la població-estudi) en la qual es va dur a terme l’estudi. Això es pot fer amb circulars, reunions o xerrades. És fonamental recordar que en tot moment, es treballarà respectant l’anonimat de les persones i la confidencialitat.
 7. Anàlisi dels resultats obtinguts i dels quals s’extraurà informe/s preliminar/es que es faran arribar al personal del Grup de Treball.
 8. Plantejaments de les causes dels resultats obtingudes i les mesures preventives, que poden ser globals, per unitats d’ anàlisi i per sexe, lloc de treballo departament.
 9. Un cop finalitzades les reunions de GT el personal tècnic realitzarà l’ informe final.
 10. Planificació de les actuacions a realitzar (mesures preventives) proposades al GT i que el Comitè de Seguretat i Salut ha de ratificar. En aquest procés es realitzarà un seguiment de les actuacions que es van realitzant.
 11. Durant el procés descrit s‘informarà a la població participant dels resultats obtinguts i plantejament d’actuacions que es duran a terme.

Tot aquest procés necessita del consens i participació de l’ empresa, de la representació de les persones treballadores i de la part tècnica.

Antonio Diéguez Loscos, Responsable Psicosociologia Aplicada a Vitaly

  1. Anàlisi dels resultats obtinguts i dels quals s’extraurà informe/s preliminar/es que es faran arribar al personal del Grup de Treball.
  1. Plantejaments de les causes dels resultats obtingudes i les mesures preventives, que poden ser globals, per unitats d’ anàlisi i per sexe, lloc de treballo departament.
  1. Un cop finalitzades les reunions de GT el personal tècnic realitzarà l’ informe final.
  1. Planificació de les actuacions a realitzar (mesures preventives) proposades al GT i que el Comitè de Seguretat i Salut ha de ratificar. En aquest procés es realitzarà un seguiment de les actuacions que es van realitzant.
  1. Durant el procés descrit s‘informarà a la població participant dels resultats obtinguts i plantejament d’actuacions que es duran a terme.

  Tot aquest procés necessita del consens i participació de l’ empresa, de la representació de les persones treballadores i de la part tècnica.

 1. Molt important, la sensibilització i participació de la població (normalment parlem d’un mínim del 60% de la població-estudi) en la qual es va dur a terme l’estudi. Això es pot fer amb circulars, reunions o xerrades. És fonamental recordar que en tot moment, es treballarà respectant l’anonimat de les persones i la confidencialitat.

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 
Hàbits de treball ergonòmics: pràctiques bones i no tan bones

Hàbits de treball ergonòmics: pràctiques bones i no tan bones

La resistència al canvi és connatural a l’èsser humà malgrat que, paradoxalment, el canvi és constant en les persones. Ens trobem a l’era de la informació en la que alguns paradigmes del segle XX ja no ens serveixen i és per això que cal modificar-los. Vegem aquest aspecte traslladat a l’àmbit de l’ergonomia i els hàbits de treball.

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

  Icono WhatsApp